بایگانی‌های خانوادگی - دانلود انیمه و انیمیشن | ANiME-DL.US | انیمه دی ال
دانلود سریال Slow Loop
 • Slow Loop

  • 12 / 03
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت سوم
 • AT-X
 • 6.5
 • انیمه | خانوادگی | درام | کمدی | ماجراجویانه | ورزشی |

 • Once Upon a Time… The Explorers

  • 26 / 26
  • ترافیک نیم بها
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • France 3
 • 7.6
 • انیمیشن | تاریخی | خانوادگی | کودکانه | ماجراجویانه | مستند |

 • Big City Greens

  • ؟ / 01
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل سوم قسمت اول
 • Disney Channel
 • 7.2
 • انیمیشن | خانوادگی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه |

 • Madagascar: A Little Wild

  • 06 / 06
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل ششم قسمت ششم ( پایان فصل ششم )
 • Hulu
 • 5.6
 • انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه |

 • Action Pack

  • 10 / 10
  • ترافیک نیم بها
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • Netflix
 • 6.6
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | کودکانه | ماجراجویانه | ماوراء طبیعی |

 • El Deafo

  • 03 / 03
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • Apple TV+
 • 8.6
 • انیمیشن | خانوادگی | کودکانه | ماجراجویانه | مدرسه ایی |

 • The Simpsons

  • ؟ / 11
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل سی و سوم قسمت یازدهم
 • FOX
 • 8.6
 • انیمیشن | خانوادگی | کمدی |

 • دانلود سریال Victor And Valentino
 • Victor And Valentino

  • 36 / 36
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل دوم قسمت سی و ششم ( پایان فصل دوم )
 • Cartoon Network
 • 6.2
 • انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | فانتزی | کمدی | ماجراجویانه | ماوراء طبیعی |

 • Dragons: The Nine Realms

  • 06 / 06
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت ششم ( پایان فصل اول )
 • Peacock , Hulu
 • 6.2
 • اکشن | انیمیشن | خانوادگی | درام | فانتزی | کودکانه | ماجراجویانه |

 • Summer Camp Island

  • 15 / 15
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل پنجم قسمت پانزدهم ( پایان فصل پنجم )
 • HBO Max
 • 7.4
 • انیمیشن | خانوادگی | فانتزی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه |

 • Trolls: TrollsTopia

  • 07 / 07
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل پنجم قسمت هفتم ( پایان فصل پنجم )
 • Hulu
 • 7.0
 • انیمیشن | خانوادگی | فانتزی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه | موزیک |

 • The Ghost and Molly McGee

  • 20 / 20
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت بیستم ( پایان فصل اول )
 • Disney Channel
 • 7.7
 • انیمیشن | ترسناک | خانوادگی | فانتزی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه |

 • Harriet the Spy

  • 05 / 05
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • Apple TV+
 • 8.1
 • انیمیشن | خانوادگی | کودکانه | ماجراجویانه |

 • Dogs in Space

  • 10 / 10
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • Netflix
 • 8.0
 • اکشن | انیمیشن | خانوادگی | علمی تخیلی | فانتزی | فضایی | کمدی |

 • Olaf Presents

  • 06 / 06
 • فصل اول قسمت ششم ( پایان فصل اول )
 • Disney+
 • 7.6
 • انیمیشن | خانوادگی | فانتزی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه | موزیک |

 • Maya and the Three

  • 09 / 09
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • Netflix
 • 8.7
 • اکشن | انیمیشن | خانوادگی | درام | فانتزی | کمدی | ماجراجویانه |

 • Yabba-Dabba Dinosaurs

  • 13 / 13
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • Boomerang
 • 4.2
 • انیمیشن | خانوادگی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه |

 • Tig n’ Seek

 • سه فصل کامل ( پایان یافته )
 • HBO Max
 • 7.2
 • انیمیشن | خانوادگی | کودکانه | ماجراجویانه |

 • Poirot and Marple

  • 39 / 39
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • NHK
 • 7.4
 • انیمیشن | پلیسی | جنایی | خانوادگی | راز آلود | ماجراجویانه | معمایی |

 • Jungle Book Shounen Mowgli

  • 52 / 52
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • TQS
 • 7.5
 • انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | درام | فانتزی | کمدی | کودکانه |

 • Little Ellen

  • 08 / 08
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • HBO Max
 • 3.2
 • انیمیشن | خانوادگی | فانتزی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه |

 • Wolfboy and the Everything Factory

  • 17 / 17
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • Apple TV+
 • 8.5
 • انیمیشن | خانوادگی | فانتزی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه |

 • Green Eggs and Ham

  • 13 / 13
 • یک فصل کامل ( تمدید شده )
 • Netflix
 • 8.2
 • انیمیشن | خانوادگی | درام | فانتزی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه |

 • The Croods Family Tree

  • 06 / 06
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل اول قسمت ششم ( پایان فصل اول )
 • Hulu
 • 7.2
 • انیمیشن | خانوادگی | فانتزی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه | ماوراء طبیعی |

 • Cinderella Monogatari

  • 26 / 26
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • NHK
 • 7.5
 • انیمیشن | خانوادگی | درام | عاشقانه | فانتزی | کودکانه | ماجراجویانه |

 • دانلود سریال Lucy of the Southern Rainbow
 • Lucy of the Southern Rainbow

  • 50 / 50
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • Fuji TV
 • 7.0
 • انیمیشن | خانوادگی | درام | کودکانه | ماجراجویانه |

 • Katri Girl of the Meadows

  • 49 / 49
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • Fuji TV
 • 7.0
 • انیمیشن | خانوادگی | درام | کودکانه | ماجراجویانه |

 • The Adventures of Peter Pan

  • 41 / 41
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • Fuji TV
 • 7.7
 • انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | درام | فانتزی | کودکانه | ماجراجویانه |

 • Les Miserables Shoujo Cosette

  • 52 / 52
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • Fuji TV
 • 7.8
 • انیمیشن | تاریخی | خانوادگی | درام |

 • Swiss Family Robinson

  • 50 / 50
  • درخواستی کاربران
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • Fuji TV
 • 7.4
 • انیمیشن | خانوادگی | درام | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه |

 • CopyRight © 2017 - ... Design By PonishWeb