دانلود انیمه و انیمیشن | ANiME-DL.XYZ » ژانرها » انیمیشن
 • Star Wars: The Bad Batch

  • 16 / 14
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل اول قسمت چهاردهم
 • Disney+
 • 8.4
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | درام | علمی تخیلی | فانتزی | فضایی |

 • Central Park

  • 08 / 08
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل دوم قست هشتم ( پایان فصل دوم )
 • Apple TV+
 • 6.8
 • انیمیشن | خانوادگی | کمدی | موزیک |

 • Monsters at Work

  • 10 / 05
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل اول قسمت پنجم
 • Disney+
 • 7.4
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | فانتزی | کمدی | کودکانه |

 • Looney Tunes Cartoons

  • 10 / 10
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل دوم قسمت دهم ( پایان فصل دوم )
 • HBO Max
 • 8.3
 • انیمیشن | پسرانه | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه |

 • سریال American Dad
 • American Dad

  • ؟ / 15
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل هجدهم قسمت پانزدهم
 • FOX
 • 7.3
 • انیمیشن | فضایی | کمدی |

 • Rick and Morty

  • 10 / 06
  • SUB
 • فصل پنجم قسمت ششم
 • Adult Swim
 • 9.2
 • اکشن | انیمیشن | علمی تخیلی | فانتزی | کمدی | ماجراجویانه | نسخه 10bit |

 • Duncanville

  • ؟ / 09
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل دوم قسمت نهم
 • FOX
 • 5.9
 • انیمیشن | پسرانه | کمدی | ماجراجویانه |

 • Housebroken

  • 10 / 07
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل اول قسمت هفتم
 • FOX
 • 5.1
 • انیمیشن | کمدی |

 • Tom and Jerry in New York

  • 07 / 07
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • HBO Max
 • 7.7
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | فانتزی | کمدی | کودکانه |

 • The Owl House

  • 10 / 06
  • ترجمه اختصـ ـاصی سایت
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل دوم قسمت ششم
 • Disney Channel
 • 8.0
 • اکشن | انیمیشن | علمی تخیلی | فانتزی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه |

 • RESIDENT EVIL: Infinite Darkness

  • 04 / 04
 • فصل اول قسمت چهارم ( پایان فصل اول )
 • Netflix
 • 7.3
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | ترسناک | جنگی | راز آلود | علمی تخیلی |

 • Star Wars: Droids

  • 15 / 15
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • ABC (US)
 • 6.1
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | علمی تخیلی | فانتزی | فضایی | کمدی |

 • Star Wars Resistance

  • درخواستی کاربران
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل دوم قسمت هجدهم ( پایان فصل دوم )
 • Disney Channel (US)
 • 5.0
 • اکشن | انیمیشن | علمی تخیلی | فانتزی | ماجراجویانه |

 • Milo Murphy’s Law

  • درخواستی کاربران
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • دو فصل کامل ( پایان یافته )
 • Disney Channel
 • 7.6
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | فانتزی | کمدی | ماجراجویانه |

 • Black Dynamite

  • درخواستی کاربران
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • دو فصل کامل ( پایان یافته )
 • Adult Swim
 • 8.1
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | جنگی | درام | کمدی | ماجراجویانه |

 • Birdman and the Galaxy Trio

  • 60 / 60
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • NBC
 • 6.8
 • اکشن | انیمیشن | علمی تخیلی | فانتزی | ماجراجویانه |

 • Summer Camp Island

  • 13 / 13
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل چهارم قسمت سیزدهم ( پایان فصل چهارم )
 • HBO Max
 • 7.4
 • انیمیشن | خانوادگی | فانتزی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه |

 • Harvey Birdman Attorney At Law

 • چهار فصل کامل ( پایان یافته )
 • Adult Swim
 • 8.0
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | علمی تخیلی | کمدی | ماجراجویانه |

 • Birdgirl

  • 06 / 06
  • درخواستی کاربران
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل اول قسمت ششم ( پایان فصل اول )
 • Adult Swim
 • 5.7
 • اکشن | انیمیشن | فانتزی | کمدی | ماجراجویانه |

 • Trollhunters: Tales of Arcadia

 • سه فصل کامل ( پایان یافته )
 • Netflix
 • 8.5
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | درام | فانتزی | کمدی |

 • The Pole

  • 06 / 06
  • درخواستی کاربران
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل اول قسمت ششم ( پایان فصل اول )
 • SYFY
 • 6.1
 • انیمیشن | کمدی |

 • Final Space

  • 13 / 13
  • SUB
  • ترجمه اختصـ ـاصی سایت
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل سوم قسمت سیزدهم ( پایان فصل سوم )
 • Adult Swim
 • 8.3
 • انیمیشن | دوبله فارسی | علمی تخیلی | فانتزی | فضایی | کمدی | کودکانه |

 • Zenimation

  • ریلیز اختصاصی سایت
 • دو فصل کامل ( پایان یافته )
 • Disney+
 • 7.4
 • انیمیشن | خانوادگی | فانتزی | ماجراجویانه |

 • Victor And Valentino

  • 38 / 38
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • Cartoon Network
 • 6.1
 • انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | فانتزی | کمدی | ماجراجویانه | ماوراء طبیعی |

 • Trolls: TrollsTopia

  • 07 / 07
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل سوم قسمت هفتم ( پایان فصل سوم )
 • Hulu
 • 7.0
 • انیمیشن | خانوادگی | فانتزی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه | موزیک |

 • Devil May Care

  • 07 / 07
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل اول قسمت هفتم ( پایان فصل اول )
 • SYFY
 • 6.0
 • انیمیشن | پسرانه | کمدی |

 • Rambo

  • 65 / 65
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • SYFY
 • 6.4
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | جنگی | خانوادگی | ماجراجویانه |

 • Star Wars: Forces of Destiny

  • ریلیز اختصاصی سایت
 • دو فصل کامل ( پایان یافته )
 • YouTube
 • 5.0
 • اکشن | انیمیشن | جنگی | خانوادگی | علمی تخیلی | فانتزی | فضایی |

 • Disneys Adventures of the Gummi Bears

  • درخواستی کاربران
 • شش فصل کامل ( پایان یافته )
 • ABC (US) - NBC - Syndication
 • 7.5
 • انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | فانتزی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه |

 • آخرین مشاهده های شما
  CopyRight © 2017 - Design By PonishWeb